Templomok és vallások Szilágynagyfaluban

A 2011-es népszámlálás után Szilágynagyfalu felekezeti megosztása: református ( 60.36 % ), baptista ( 14,25 % ) , ortodox ( 12,14 % ) , szabadkeresztény( 6.11 % ) , adventista ( 2,5 % ) katolikus ( 1,92 % ) és 1,36 % a lakosságnak egyéb valláshoz tartozik.

A jelenlegi református templom eredetileg egy katolikus templom volt. A XV. században épült gótikus stilusban és többnyire a hivek adományaiból és a Bámffy család támogatásából. A XVII. században a katolikus egyház református lett, de az építészeti stílus változatlan marad .

A baptista egyház 1912-ben épült és 1903 óta vannak baptisták falunkban. A baptista vallás terjesztője Szabó László volt, aki egyben alapító tag is volt. 1960-ban a baptista közösség élete felvirágzott egyre több hivvel. 1990-ben a templom bővült a gyülekezeti tagok támogatásával.

2002-ben épült egy másik baptista egyház is a God True Love alapitvány által.

Román Ortodox Egyházat 1938-ban építették.Abban az időben, Virgil Moldovan volt a lelkipásztor. A falakat téglából épitették és az alapja kő.

A keresztyény testvér gyülekezet 1933 óta létezik falunkban és 1990-ben épült ay imaházuk, amikor a baptista egyház kettévált. Az alapító tagjai Kabai Sándor și Kabai Ferencvolt.

Római Katolikus Egyház 1926-ban épült . Az oltáron van egy festmény amely Szent Miklóst ábrázolja és van egy emléktábla amely Jézus Szent Szívét jelképezi, így ez a védőszentje.

Nagy a felekezeti megosztottság Szilágynagyfaluban, de mégis a hivek békében élnek, tisztelvén egymás vallását.

Baptista templom

Ortodox templom

14. Ortodox templom

Református tempom

A jelenlegi refermátus templom őse, a gótikus plébániatemplom a XV század végén a hívek adományából és a Bánffy család anyagi támogatásával épült. A reformáció térhódításával a XVII században a hívek és a templom is református lett, de építési stílusa ma is látható.

Megmaradt hálóboltozatos szentélye a csúcsíves, kőrácsos ablakokkal együtt, de látszik a hajdani sekrestyeajtó is. A hálóboltozat csomópontjaiban lévő színes zárköveken látható a Losonczi Bánffy család címere, egy griffmadár, egy sugaras kettős kereszt, valamint a heraldikai liliom.

A padlóig lefutó boltozattartó falpilléreket viszont lefaragták. Eredetileg a hajónak is bordás boltozata volt, de valószínűleg az 1660-as török támadás során megsemmisült. A boltíves hajó, festet kazettás egyenes mennyezetet kapott. Orgonája, szószéke és bútorzata 1870-ben készült. A hajót a hajdani szentélytől diadalív választja el. 1783-ban, az addigi fatorony helyébe 43 m magas tornyot építenek, két harang van benne.

A nagyobbikat 1859-ben öntötték a tűzvész előtti 3 harang olvadékából. 1770-ben, az oldalkápolnából alakíthatták ki a templom déli bejáratát és a portikuszt, hiszen az északi oldalkápolna nyomai is látszanak. A templom kriptája a Losonczi Bánffy Dénes család temetkezési helye.

13. Református templom

Római – katolikus templom

17. Rómia Katólikus Templom

 Keresztyén  Testvérgyűlekezet

16. Keresztyény Testvér Gyülekezet