VADROZSÁK  NÉPTÁNC CSOPORT,  SZILÁGYNAGYFALU

Alakult 2007 ben. Tagjainak száma valtakozó, hol többen, hol kevesebben vannak.

Az alapitó tagok többsége ma már egyetemi hallgató, vagy befelyezte tanulmányait.

A csoport, megalakulása óta, a 2014 –es év kivételével, részt vett minden évben a Szilagycsehben megrendezett Néptánc és hagyomanyörző táborban. Ott ismerkedtek meg a szilágysági táncok sajátosságaival és a szilágysági népdalokkal.Hazautazásuk után nem maradt más hátra, mint begyakorolni az ott tanultakat és megtanitani azoknak a csoporttagoknak, akik nem vettek részt a képzésen.

vadrozsak_neptanc_csoport_2

Idővel bővült a repertoár, ma már mezőségi, széki és moldvai táncokat is ismernek.

Számtalan falunapi rendezvényen, fesztiválokon szórakoztattak a közönséget az évek folyamán. Hollandiában, Magyarországon és  Szlovákiában is a helyiek érdeklődéssel követtek a szilagysági táncokat és  minden más produkciót.

2014-ben, a csoportvezető, Somogyi Vengli Judith szervezésének köszönhetően, itt helyben, a nagyfalui kulturházban kapott szakmai képzést a csoport. Az oktatók Budapestről érkeztek és egy hétig foglalkoztak  az érdeklődőkkel. Ennek a tábornak az volt az előnye, hogy lényegesen olcsóbb és minden gyerek jelen volt. A szilágycsehi táborban , általában 14-16 gyerek tud jelen lenni. Idén is 14 gyerek iratkozott.

vadrozsak_neptanc_csoport_3

Nagyon fontos a szakmai képzes minden körülmlények között.

Három korcsoportra vanak  osztva a tanulók.

Jól bevált szokás, hogy a nagyobbak foglalkoznak a kicsikkel és tanitják pőket a lépésekre, táncfigurákra, igy több generació dolgozik, tanul együtt a legnagyobb egyetértésben.

Sajnos, az érettségiző diákok abbahagyják a táncolást, vagy mert tovább tanulnak az ország külömböző nagyvárosaiban,  vagy mert munkába állnak. Lehetetlen összetartani őket. Igy cserélődnek a generációk.

vadrozsak_neptanc_csoport_1

Nagy szükség lenne egy lendületes, táncolni tudó párra, aki átvenné a  munkát, foglalkozna a csoport ujabb és ujabb tagjaival és szakszerűen  nevelné a táncosokat.

A Vadrozsák néptánc csoport  jelen van minden helyi kulturális rendezvényen és együtt dolgozik a Kéknefelejcs Multikulturális Társasággal. Közösen szerveznek programokat, műsorokat és kiegészitik egymás munkáját.