A szilágynagyfalui református egyházközség  énekkarainak   története

„ Dicsérjétek az Urat! Istenünkről énekelni jó, hiszen Őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog! Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izraelnek elűzötteit. Meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. „

(Zsolt. 147: 1-3 )

A szilágynagyfalui református egyházközség presbitériuma az 1945.november  8-án tartott gyűlésén egyöntetű határozatban mondta ki :

„ azonnali hatállyal dalárda alakítandó meg ”  Végh Béla kántor-tanító szolgálata alatt fellendül az egyházi éneklés a gyülekezetben. 1947.október 5-én hosszas betegeskedés után, de mégis váratlanul meghal az egyházközség kántor-tanítója. A kántori szolgálatot, átmeneti jelleggel az előző kántor felesége , Végh Béláné végzi. Ezt követően, 1949-től 1956-ig idős Benedek Ferenc lesz az egyházközség kántora. Őt Benedek László váltja fel az 1960-ik év végéig.

1961-től az egyházi éneklés terén egy új korszak kezdődik, ifj.Benedek Ferenc lesz az egyházközség kántora. Rövid idő alatt újraszerveződik az énekkar. A négyszólamú énekkar nagyobbrészt a Szilágyságban a legtöbbet használt énekeskönyvből, a Hallelujából tanulta az énekeket. 1979. február elsejével  Fodor Béla lelkipásztor után Lukács József  lesz a lelkipásztor .

A megválasztott lelkipásztor beiktatásán is szolgált az énekkar. Az egyre nehezedő politikai nyomás ellenére heti rendszerességgel folynak az énekkari próbák. Rendkívüli  temetéseken, a sátoros ünnepeken az ünnepi műsorokat az énekkar szolgálata egészíti ki. A nagy szilágysági református egyházmegye 54 anyaegyházközségéből évenként csak 8 gyülekezetben tartottak imahetet. Nagyfalu is ezek közé tartozott. Papp László akkori püspök minden tavasszal megígérte, hogy azon gyülekezetek, melyek imahetet tartanak, számolhatnak azzal, hogy a lelkipásztor válláról leveszi a palástot. Vagyis, felfüggeszti  lelkész állását. Ez nem következett be. Mi ennek ellenére az énekkarral bejártuk az egyházmegyét: Krasznától Balláig, Kémertől Lecsmérig, Bagos, Borzás, Ipp, Zovány egyházközségekben évi több alkalommal is vállalt vendég-szolgálatot énekkarunk. Ezek a szolgálatok voltak éltető ereje, mozgatója és bíztatói az énekkari tagoknak. Az idős embereknek egyetlen találkozási, közösségi helye a templomi istentisztelet mellett az énekkari próbák és a közös szolgálatok  alkalmai voltak. Az elnyomatásban egyre inkább érződött, hogy egyedüli mentsvár, végvár református hitünk és magyarságunk megtartása és megmaradása érdekében a templomi istentiszteletek mellett énekkarunk közösségi alkalmai voltak. Ma, amikor mindenre van lehetőség és mindent szabad és talán éppen ezért lankad meg a valamikori lelkesedés, jó szembenézni a múlttal és követni a régiek áldozatos munkáját még az énekkarok tekintetében is. Benedek Ferenc kántor 1989. év végével nyugdíjba vonult.

corul_bisericii_ennekkarok_nusfalau_2

Egyházközség a megüresedett kántori állásra Boér Lászlót választja meg.

Az ő szolgálatával, mely a jelenben is tart az egyházközség zenei életében egy teljes egészében új korszak kezdődik. A nagy négyszólamú énekkar teljes újra szerveződése  2003-as évre tehető. Ezzel a dátummal kezdődően lehet azt mondani, hogy egész esztendőben, heti rendszerességgel folynak az énekkari próbák. Az évi egyházmegyei kórustalálkozók mellett imaheti szolgálati meghívásoknak, a magyarországi testvérgyülekezetekben (Pátroha és Vámospércs) vállalt vendég szolgálatot. Közben, az új énekeskönyv megjelentetésével fontos feladatának tűzte ki az énekkar, hogy tanulja az énekeskönyv ismeretlen énekeit. Ma már a négyszólamú éneklés énekanyaga   nagy  részét az énekeskönyv énekei teszik ki.

Időközben, a fiatal házasok kezdeményezésére és kérésére 2012-ben az egyházközségben megalakul egy újabb énekkar, a Fiatal házasok énekkara.

Velük is heti rendszerességgel, egész évben folynak az énekkari próbák. A másik énekkarhoz hasonlóan, ők is részt vesznek az egyházmegyei kórus találkozókon, imaheti szolgálatokat vállalnak itthon és más gyülekezetekben, továbbá magyarországi testvér gyülekezet (Tuzsér) meghívásainak tesznek eleget.

Úgy látjuk, hogy az egyházi éneklés, az énekkarok szolgálata egyrészt imádság és ugyanakkor bizonyságtétel az Úr Jézus Krisztusról, hitmélyítő és hit erősítő gyülekezeti és egyházi életünkben egyaránt.

Boér László
kántor